ΒΑΜΒΑΚΙ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΒΑΜΒΑΚΙ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου μαρτιάκος

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 ALGO Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 ATOS Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 BOOST Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 CONVERT Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 CORSAIR Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 COTORAN 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
7 COTTONEX 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
8 FIBERAN Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
9 FLUMETRON Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
10 FLUOCOT Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
11 FLURON Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
12 FLUTON Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
13 KUBO Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
14 MANTIS Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
15 OCTON Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
16 ORLANDO 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
17 ROBUSTO Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
18 ROCKET 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
19 SCARLET 50SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
20 SH072 Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
21 STELTH Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
22 STONER 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
23 RACER 25 CS Flurochloridone 25 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
24 RACER 25 EC Flurochloridone 25 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
25 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
26 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
27 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
28 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
29 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
30 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
31 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
32 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
33 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
34 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)