ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου μαρτιάκος

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 SENCOR 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 SOCCER 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 MISTRAL 70 WG Metribuzin 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 BELOUKHA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 KALINA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 KATAMISA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
8 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
9 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
10 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
11 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
13 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
14 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
16 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)