ΣΚΟΡΔΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΚΟΡΔΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Σινάπι

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
4 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
5 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
6 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
7 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
8 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
9 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
10 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
11 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)