ΦΡΑΠΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΦΡΑΠΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Σινάπι

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CARIMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 COCTEL GOLD Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 COCTEL SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 GALAXIA MAX Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 GESTA Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 GLISOMPA PLUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 MESCAL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 TALENTUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 YAMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
11 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
13 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
14 PENDI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
16 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)