ΚΡΙΘΑΡΙ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΡΙΘΑΡΙ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου σισύμπριο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 GRANSTAR COMBI 74,4 SG Mecoprop-p 73.4
Tribenuron-methyl 1
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
2 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 GRANSTAR 50 SG Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
5 LIZAR 50 SG Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
6 QUANTUM 50 ST Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτά δισκία (ST)