ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Σολανόν το κίτρινο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 GOLTIX SUPER SC Metamitron 35
Ethofumesate 15
Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 GOLTIX 70 SC Metamitron 70 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 GOLTIX 70 WG Metamitron 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 METAFOL 70 SC Metamitron 70 Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 METAGAN 70 WG Metamitron 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
6 TARGET 70 SC Metamitron 70 Συμπ. Αιώρημα (SC)
7 TARGET 70 WG Metamitron 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
8 BETANAL SE phenmedipham 16 Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
9 AGRI-GOLD 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 BASAR S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 BENON S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 DUAL GOLD 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 EFICA 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 ELINA 960 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 MERCANTOR 96 EC S-metolachlor 96 Ετοιμόχρηστο δόλωμα με κόκκους σιτηρών (AB)
16 Sacpa 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 SAPCA 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 TERRIFIC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 VIRAL 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 SAFARI 50 WG Triflusulfuron-methyl 50 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)