ΛΟΥΠΙΝΑ (ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ) - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΛΟΥΠΙΝΑ (ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ)

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Σολανόν το κίτρινο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CENTIUM 36 CS Clomazone 36 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
2 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
3 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)