ΤΕΥΤΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΤΕΥΤΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Σολανόν το κίτρινο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 GOLTIX SUPER SC Metamitron 35
Ethofumesate 15
Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 GOLTIX 70 SC Metamitron 70 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 METAFOL 70 SC Metamitron 70 Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 TARGET 70 SC Metamitron 70 Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 TARGET 70 WG Metamitron 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
6 BETANAL SE phenmedipham 16 Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
7 SAFARI 50 WG Triflusulfuron-methyl 50 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)