ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Σολανόν το κίτρινο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 MINSK Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 PLEDGE 50 WP Flumioxazine 50 Βρέξιμη Σκόνη (WP)
3 HUDSON 200 EC fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 HURLER 200 fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 VISTA 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 ORBIT Metribuzin 25
Diflufenican 6.25
Συμπ. Αιώρημα (SC)
10 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
20 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
21 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
22 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
23 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
24 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
25 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
26 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
27 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
28 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
29 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
30 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
31 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
32 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
33 SYMBOL SC Penoxsulam 15
Florasulam 7.5
Συμπ. Αιώρημα (SC)