ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Σολανόν το κίτρινο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BGT Glyphosate 18 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 HALVETIC Glyphosate 18 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 ORBIT Metribuzin 25
Diflufenican 6.25
Συμπ. Αιώρημα (SC)
8 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
9 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
10 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
11 HIKARI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 MIZUKI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)