ΠΛΑΤΑΝΟΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Σολανόν το κίτρινο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
8 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
9 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
10 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
11 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
12 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
13 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
14 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)