ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου τραχύς ζωχός

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 STARANE GOLD fluroxypyr- meptyl 10
Florasulam 0.1
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
2 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
4 ADDITION SC Pendimethaline 40
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
6 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
7 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
8 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
9 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
10 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
11 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
13 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
14 BIATHLON SUPER WG Tritosulfuron 71.4
Florasulam 5.4
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)