ΣΙΚΑΛΗ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΚΑΛΗ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου τραχύς ζωχός

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 QUELEX Florasulam 10.31
Clonquintocet-mexyl 7.26
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 DIPAXONE 75 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 LAPIS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 MCPAxiven 75% SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 RAFALE MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 SUCLIN MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 VERITY MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 CERACHLOR MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)