ΚΑΣΤΑΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου στελλάρια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 KEYNYL fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
2 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 ORBIT Metribuzin 25
Diflufenican 6.25
Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
5 HIKARI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 MIZUKI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)