ΣΟΓΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΟΓΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου τσουκνίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 SENCOR 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 SOCCER 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 MISTRAL 70 WG Metribuzin 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
13 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
14 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
16 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
17 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)