ΠΑΤΑΤΕΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΠΑΤΑΤΕΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου τσουκνίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CHALLENGE 600 SC Aclonifen 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 CENTIUM 36 CS Clomazone 36 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
3 ARTIST WG Flufenacet 24
Metribuzin 17.5
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 METRIC Metribuzin 23.3
Clomazone 6
Μικτής μορφής CS και SC (ZC)
5 ORBIT Metribuzin 25
Diflufenican 6.25
Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 SENCOR 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
7 SOCCER 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
8 MATECOR EXPRESS Metribuzin 70 Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
9 MISTRAL 70 WG Metribuzin 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
10 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 PODIUM Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
20 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
21 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
22 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
23 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
24 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
25 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
26 ARCADE 880 EC Prosulfocarb 80
Metribuzin 8
Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)