ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου τσουκνίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 SPRINGBOK metazachlor 20
Dimethenamid-p 20
Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
10 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
11 LENTAGRAN Pyridate 45 Βρέξιμη Σκόνη (WP)