ΛΑΧΑΝΟ ή ΚΕΦΑΛΩΤΕΣ ΚΡΑΜΒΕΣ ή ΛΕΥΚΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΛΑΧΑΝΟ η ΚΕΦΑΛΩΤΕΣ ΚΡΑΜΒΕΣ η ΛΕΥΚΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου τσουκνίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CENTIUM 36 CS Clomazone 36 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
2 SPRINGBOK metazachlor 20
Dimethenamid-p 20
Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 PODIUM Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
13 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
14 LENTAGRAN Pyridate 45 Βρέξιμη Σκόνη (WP)