ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου τσουκνίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 SPRINGBOK metazachlor 20
Dimethenamid-p 20
Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
3 LENTAGRAN Pyridate 45 Βρέξιμη Σκόνη (WP)