ΚΥΔΩΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΥΔΩΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου τσουκνίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 ROUNDUP FLEX Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 ROUNDUP FLEX for amateur use Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 YSATERBA 360 Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 ROUNDUP ULTRA Glyphosate 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 ROUNDUP® FUTURE Glyphosate 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 ROUNDUP POWER MAX Glyphosate 72 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
8 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)