ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου τσουκνίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 MINSK Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 DOMINATOR MEGA 480 SL Glyphosate 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)