ΣΙΚΑΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΚΑΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βερόνικα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BEFLEX 50 SC beflubutamid 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 PHYTON Bensulfuron-methyl 50
metsulfuron-methyl 4
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 XANADU Bensulfuron-methyl 50
metsulfuron-methyl 4
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 ALLIANCE WG Diflufenican 60
metsulfuron-methyl 6
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
5 QUELEX Florasulam 10.31
Clonquintocet-mexyl 7.26
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
6 STARANE GOLD fluroxypyr- meptyl 10
Florasulam 0.1
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
7 DIPAXONE 75 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 LAPIS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 RAFALE MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 SUCLIN MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 VERITY MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 CERACHLOR MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)