ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βερόνικα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 SEKATOR OD Amidosulfuron 10
Iodosulfuron-methyl-sodium 2.5
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
2 PACIFICA PLUS Amidosulfuron 5
Mesosulfuron-methyl 3
Iodosulfuron-methyl-sodium 1
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 BEFLEX 50 SC beflubutamid 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 PHYTON Bensulfuron-methyl 50
metsulfuron-methyl 4
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
5 XANADU Bensulfuron-methyl 50
metsulfuron-methyl 4
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
6 CARMINA MAX Chlorotoluron 60
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
7 HEROLD TRIO Diflufenican 17.1
Flufenacet 17.1
Metribuzin 6.4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
8 ALLIANCE WG Diflufenican 60
metsulfuron-methyl 6
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
9 QUELEX Florasulam 10.31
Clonquintocet-mexyl 7.26
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
10 FOSBURI 600 SC Flufenacet 40
Diflufenican 20
Συμπ. Αιώρημα (SC)
11 STARANE GOLD fluroxypyr- meptyl 10
Florasulam 0.1
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
12 EKUS fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
13 KEYNYL fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
14 TIDEX fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
15 HUSSAR maxx OD Iodosulfuron-methyl-sodium 0.75
Mesosulfuron-methyl 0.75
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
16 COSSACK STAR Iodosulfuron-methyl-sodium 4.5
Mesosulfuron-methyl 4.5
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
17 BATTERY MCPA 16.1
Dicamba 1.78
Πυκνό Διάλυμα (SL)
18 AGRITOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
19 AGROXONE 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
20 DICOHERB 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
21 HELLAXON 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
22 LIMCPA 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
23 RENOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
24 U 46M MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
25 DIPAXONE 75 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
26 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
27 LAPIS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
28 RAFALE MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
29 SUCLIN MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
30 VERITY MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
31 CERACHLOR MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
32 INCELO Mesosulfuron-methyl 4.5 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
33 ATLANTIS ACTIV Mesosulfuron-methyl 4.5
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.9
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
34 ATLANTIS STAR Mesosulfuron-methyl 4.5
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.9
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
35 RACING TF Thifensulfuron-methyl 68
metsulfuron-methyl 7
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)