ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βερόνικα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CONSTEL F Chlorotoluron 40
Diflufenican 2.5
Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 KUGAR ONE 30/30/7.5 EC Clodinafop-propargyl 3
pinoxaden 3
Clonquintocet-mexyl 0.75
Florasulam 0.75
Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 BROADWAY 85 WG Clonquintocet-mexyl 7.1
pyroxsulam 7.1
Florasulam 1.4
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 ARRAT 25/50 WG Dicamba 50
Tritosulfuron 25
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
5 DIFLI Diflufenican 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 GRANSTAR COMBI 74,4 SG Mecoprop-p 73.4
Tribenuron-methyl 1
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
7 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
8 NIMBLE Thifensulfuron-methyl 50
Tribenuron-methyl 25
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
9 SARACEN MAX Tribenuron-methyl 60
Florasulam 20
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
10 PRIMA STAR 75 WG Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
11 BIATHLON SUPER WG Tritosulfuron 71.4
Florasulam 5.4
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)