ΚΟΥΚΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΟΥΚΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βερόνικα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CENTIUM 36 CS Clomazone 36 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
2 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
5 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)