ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βερόνικα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 SPRINGBOK Dimethenamid-p 20
metazachlor 20
Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)