ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βερόνικα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 MINSK Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 PLEDGE 50 WP Flumioxazine 50 Βρέξιμη Σκόνη (WP)
3 CARIMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 COCTEL GOLD Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 COCTEL SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 GALAXIA MAX Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 GALAXIA SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 GESTA Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 GLISOMPA PLUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 GLISOMPA SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 MESCAL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 TALENTUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 YAMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
15 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
16 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
17 ORBIT Metribuzin 25
Diflufenican 6.25
Συμπ. Αιώρημα (SC)