ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βερόνικα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 ORBIT Metribuzin 25
Diflufenican 6.25
Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
7 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
8 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
9 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
10 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
11 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 HIKARI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 MIZUKI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)