ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βερόνικα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 CARIMBO MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 COCTEL GOLD MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 GALAXIA MAX MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 GESTA MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 GLISOMPA PLUS MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 MESCAL MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 TALENTUS MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 YAMBO MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 ORBIT Metribuzin 25
Diflufenican 6.25
Συμπ. Αιώρημα (SC)
14 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
15 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
16 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 HERBY FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
18 KERB FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
19 SKADI Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
20 HIKARI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 MIZUKI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)