ΚΡΙΘΑΡΙ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΡΙΘΑΡΙ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου αγριόβικος

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 Cirran 2,4-D 34.5
MCPA 34.5
Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 NIMBLE Thifensulfuron-methyl 50
Tribenuron-methyl 25
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 GRANSTAR 50 SG Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
4 LIZAR 50 SG Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
5 QUANTUM 50 ST Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτά δισκία (ST)
6 PRIMA STAR 75 WG Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
7 TOSCANA Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)