ΦΙΣΤΙΚΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΦΙΣΤΙΚΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Περικοκλάδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BGT Glyphosate 18 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 HALVETIC Glyphosate 18 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 ROUNDUP FLEX Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 YSATERBA 360 Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 ROUNDUP ULTRA Glyphosate 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 ROUNDUP® FUTURE Glyphosate 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 ROUNDUP POWER MAX Glyphosate 72 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
9 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 CARTA 24 EC Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 BELOUKHA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 KALINA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 KATAMISA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)