ΚΡΙΘΑΡΙ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΡΙΘΑΡΙ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Κίρσιο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 Cirran 2,4-D 34.5
MCPA 34.5
Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 CROSSBOW 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 ESTERON 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 GRANDOR 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 RATHAN 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 SANAPHEN 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 LANCELOT 450 WG Foramsulfuron 30
Florasulam 15
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
8 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 GRANSTAR COMBI 74,4 SG Mecoprop-p 73.4
Tribenuron-methyl 1
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
11 FINY metsulfuron-methyl 20 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
12 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
13 NIMBLE Thifensulfuron-methyl 50
Tribenuron-methyl 25
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
14 GRANSTAR 50 SG Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
15 LIZAR 50 SG Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
16 QUANTUM 50 ST Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτά δισκία (ST)
17 TRIBE 75 WG Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
18 BIATHLON SUPER WG Tritosulfuron 71.4
Florasulam 5.4
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)