ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Κίρσιο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CROSSBOW 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 ESTERON 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 GRANDOR 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 RATHAN 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 SANAPHEN 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 CLIOPHAR 600 SL Clopyralid 60 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 LONTREL 600 SL Clopyralid 60 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 LONTREL 720 SG Clopyralid 72 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
9 CALLISTO PLUS Dicamba 12
Mesotrione 5
Συμπ. Αιώρημα (SC)
10 COLTRANE Dicamba 12
Mesotrione 5
Συμπ. Αιώρημα (SC)
11 BANVEL 48 SL Dicamba 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 BERTOLE 48 SL Dicamba 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 BROADEX 48 SL Dicamba 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 CUTLASS 48 SL Dicamba 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 DICAMBA AGROTECHNICA 48 SL Dicamba 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
16 DICASH 48 SL Dicamba 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
17 DIMBO 480 SL Dicamba 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
18 HELDOX 48 SL Dicamba 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
19 KALIMBA Dicamba 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
20 NABUCCO 48 SL Dicamba 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
21 ROSAN D Dicamba 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
22 AGRITOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
23 AGROXONE 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
24 DICOHERB 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
25 HELLAXON 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
26 LIMCPA 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
27 RENOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
28 U 46M MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
29 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
30 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
31 ARIGO 51 WG Mesotrione 36
Nicosulfuron 12
Rimsulfuron 3
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
32 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
33 CAPRENO SC tembotrione 34.5
Isoxadifen-ethyl 13.4
Συμπ. Αιώρημα (SC)