ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Κίρσιο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 COLORADO 2,4-D 30
Florasulam 0.63
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
2 TITANAS SE 2,4-D 45.25
Florasulam 0.63
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
3 QUELEX Florasulam 10.31
Clonquintocet-mexyl 7.26
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 ROUNDUP POWER MAX Glyphosate 72 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
5 AGRITOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 AGROXONE 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 DICOHERB 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 HELLAXON 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 LIMCPA 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 RENOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 U 46M MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 DIPAXONE 75 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 LAPIS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 SUCLIN MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
16 VERITY MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
17 CERACHLOR MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
18 RACING TF Thifensulfuron-methyl 68
metsulfuron-methyl 7
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
19 BELURE-T Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
20 TARIKA Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
21 TRAILER Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)