ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Κίρσιο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CLIOPHAR 600 SL Clopyralid 60 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 LONTREL 600 SL Clopyralid 60 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 LONTREL 720 SG Clopyralid 72 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
4 SAFARI 50 WG Triflusulfuron-methyl 50 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)