ΚΥΔΩΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΥΔΩΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Κίρσιο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 Barbarian 360-K Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 Gallup 360-K Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 ROUNDUP FLEX Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 ROUNDUP FLEX for amateur use Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 YSATERBA 360 Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 ROUNDUP ULTRA Glyphosate 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 ROUNDUP® FUTURE Glyphosate 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 KILKEE Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 KRYPT 540 Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 KRYPTON Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 ROUNDUP POWER MAX Glyphosate 72 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
13 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)