ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου περικοκλάδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CARIMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 MESCAL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 YAMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)