ΚΡΙΘΑΡΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΡΙΘΑΡΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου υπήκοο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 COLORADO 2,4-D 30
Florasulam 0.63
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
2 TITANAS SE 2,4-D 45.25
Florasulam 0.63
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)