ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου μολόχα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 KEYNYL fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
2 BGT Glyphosate 18 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 HALVETIC Glyphosate 18 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 Barbarian 360-K Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 BUGGY Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 Gallup 360-K Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 Glialka Plus Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 LEONE BIO PLUS Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 RAZOR Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 RODEO PLUS Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 ROUNDUP FLEX Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 ROUNDUP FLEX for amateur use Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 YSATERBA 360 Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 ROUNDUP ULTRA Glyphosate 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
16 ROUNDUP® FUTURE Glyphosate 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
17 KILKEE Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
18 KRYPT 540 Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
19 KRYPTON Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
20 HIKARI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 MIZUKI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)