ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου περδικούλι

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 DRASIS 70 WG Metribuzin 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 METRIBUZIN - ANORGACHIM 70 WG Metribuzin 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 MISTRAL 70 WG Metribuzin 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 SENCOR 70 WG Metribuzin 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
5 SENCOR 70 WG παράλληλης εισαγωγής Metribuzin 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)