ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου φτέρη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BUGGY Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 Glialka Plus Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 LEONE BIO PLUS Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 RAZOR Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 RODEO PLUS Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 ROUNDUP FLEX Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 ROUNDUP FLEX for amateur use Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 YSATERBA 360 Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 ROUNDUP ULTRA Glyphosate 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 ROUNDUP® FUTURE Glyphosate 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)