ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου φτέρη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 Barbarian 360-K Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 BUGGY Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 Gallup 360-K Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 Glialka Plus Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 LEONE BIO PLUS Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 RAZOR Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 RODEO PLUS Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 ROUNDUP FLEX Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 ROUNDUP FLEX for amateur use Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 YSATERBA 360 Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 ROUNDUP ULTRA Glyphosate 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 ROUNDUP® FUTURE Glyphosate 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 KILKEE Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 KRYPT 540 Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 KRYPTON Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)