Όλυρα ή Αγριοσίταρο ή Ντίγκελ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

Όλυρα η Αγριοσιταρο η Ντιγκελ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου βάτος

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 Credit Xtreme 540 SL Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)