ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου βάτος

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 GLYGOLD 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 MAESTRE 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)