ΚΥΔΩΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΥΔΩΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου αγριοράδικο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 COCTEL GOLD Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 GALAXIA MAX Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 GESTA Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 GLISOMPA PLUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)