ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - QUICKPHOS Bags - Εντόμα και ζωϊκών εχθροί αγροτικής καλλιεργειας - εγκεκριμένα φάρμακα ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - QUICKPHOS Bags - Εντόμα και ζωϊκοί εχθροί αγροτικων καλλιεργειων - εγκεκριμένα φάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

QUICKPHOS Bags

Aluminium phosphide 56%

Δισκία (GE) / Βοηθητικές ουσίες: 33.72%


Οδηγίες εφαρμογής για ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Δόσεις και οδηγίες εφαρμογής

Tο περιεχόμενο ειναι ορατό μονο σε συνδρομητές της σελίδας

Για να δείτε την ακριβης δοσολογία, και τρόπο εφαρμογής του QUICKPHOS Bags για χρηση σε ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ εισέλθετε στο σύστημα
Plant Protection
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση με υποκαπνισμό όλων των σταδίων των εντόμων σε αποθηκευμένα προϊόντα και κενούς χώρους αποθήκευσης. Σε επαφή με υγρασία εκλύεται το τοξικό αέριο φωσφίνη, η οποία προσλαμβάνεται πρωτίστως μέσω εισπνοής και παρεμποδίζει τη μεταφορά ηλεκτρονίων στο σύμπλεγμα IV των μιτοχονδρίων κι επομένως τη χρήση ενέργειας από τα κύτταρα που βρίσκονται σε βιολογική δραστηριότητα.
Μέθοδος εφαρμογής: Μετασυλλεκτική απεντόμωση. Υποκαπνισμός - χωρίς άμεση επαφή του σκευάσματος με το αποθηκευμένο προϊόν.
Ο υποκαπνισμός γίνεται σε καλά στεγανοποιημένους χώρους (αποθήκες σιλό, κλπ.) και υπό “ταρπολίνες” (καλά στεγανοποιημένα πλαστικά) και πάντοτε μακριά από κατοικημένους χώρους που γειτνιάζουν με άλλους χώρους παραμονής ανθρώπων ή ζώων ακόμη κι αν οι τελευταίοι διαχωρίζονται με τοίχο από μπετόν. Ο υποκαπνισμός πραγματοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη
γεωπόνου ή χημικού.
- Απαγορεύεται η εφαρμογή σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.
- Απαγορεύεται η χρήση του σε οποιοδήποτε χώρο που γειτνιάζει με χώρους παραμονής ανθρώπων ή ζώων ακόμη και όταν διαχωρίζεται με τοίχο από μπετόν.
- Η χρησιμοποίηση φωσφινογόνων γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται μόνο:
i. από τα κρατικά απεντομωτήρια εφόσον παρακολουθούνται από υπεύθυνο γεωπόνο.
ii. από γεωργικά ιδρύματα, γεωργικούς οργανισμούς και γεωργικούς συνεταιρισμούς εφόσον επιβλέπονται από υπεύθυνο γεωπόνο.
iii. από ιδιώτες εφόσον διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό για την υπεύθυνη εκτέλεση.
Η πώληση φωσφινογόνων γεωργικών φαρμάκων σε ιδιώτες επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 ότι διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό με την ευθύνη του οποίου θα χρησιμοποιηθούν. Ο γεωπόνος ή χημικός θα συνυπογράφουν τη δήλωση ή θα υποβάλλουν στον πωλητή ξεχωριστή δική τους.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής του βιοκτόνου

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 31/08/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS02+GHS05+GHS06+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
UPL Limited (Mumbai)
Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (w)
400 052
Mumbai
INDIA
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
UPL Ελλάς Α.Ε.
Ριζαρείου 16
15233
Χαλάνδρι
TEL: 210 5578777
e-mail: info.hellas@upl-ltd.com

Επιστροφή στην σελίδα ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ