ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Nemabac - Εντόμα και ζωϊκών εχθροί αγροτικής καλλιεργειας - εγκεκριμένα φάρμακα ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Nemabac - Εντόμα και ζωϊκοί εχθροί αγροτικων καλλιεργειων - εγκεκριμένα φάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

Nemabac

Heterorhabditis bacteriophora (Heterorhabditidae / Rhabditida)


Οδηγίες εφαρμογής για ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Ζωικοί εχθροί που καταπολεμούνται με το σκεύασμα για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια

Μηλολόνθη (Melolontha melolontha)
Popillia japonica NEWMAN
Οτιόρυγχος (Otiorhynchus sulcatus)
Θρίπας του καπνού (Thrips tabaci)
Τα σκευάσματα που περιμένουν Μάκρο-οργανισμούς, εξαιρούνται της γεωργικής συνταγογράφησης και καταγραφής
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Βιολογικό στάδιο διάθεσης :
Ατελές μολυσματικό στάδιο

Τρόπος εφαρμογής - Δόσεις:
Χρησιμοποιήστε το σύντομα μετά την παραλαβή.
H εφαρμογή να γίνει αργά το απόγευμα
Κρατήστε το προϊόν μακριά από το πρόσωπο.
Προδιαλύστε σε 5-10lt νερό τους νηματώδεις. Μεταγγίστε το διάλυμα στο δοχείο εφαρμογής και προσθέστε νερό όσο χρειάζεται για να γίνει ομοιόμορφη διασπορά των νηματωδών κατά την εφαρμογή
Εφαρμόστε με ριζοπότισμα ή ψεκασμό.
Αφαιρέστε όλα τα φίλτρα από τον εξοπλισμό.
Προσοχή η πίεση να μην υπερβεί τις 10 atm και το στόμιο εφαρμογής (ψεκαστήρα, μπεκ, κτλ) να είναι μεγαλύτερο από 1 mm

Προληπτικά 125.000/m2
Μικρή 170.000/m2
Μεσαία 250.000/m2
Yψηλή 500.000/m2
Ανάλογα με την πίεση της προσβολής μπορεί να απαιτηθεί επανάληψη των επεμβάσεων
Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού της εταιρείας.

Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία

Συνθήκες αποθήκευσης :
Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο και πάνω από 35°C
Να μην καταψύχεται
Διατηρείστε τη συσκευασία στους 4-7°C μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην συσκευασία

Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
Πλαστική συσκευασία 12x15 cm σε χάρτινο φάκελο με 50 εκατομμύρια νηματώδεις μέσα
Πλαστική συσκευασία 25x20 cm σε χάρτινο φάκελο με 250 εκατομμύρια νηματώδεις μέσα
Πλαστική συσκευασία 25x25 cm σε χάρτινο φάκελο με 500 εκατομμύρια νηματώδεις μέσα
Περιέχεται αδρανής ουσία οξείδιο του πυριτίου με βάση άργιλο.

Τύπος έγκρισης: Εθνικός Κατάλογος Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς
Αριθµός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ: 04008
Παρασκευάζεται από την:
E-nema GmbH (Schwentinental)
Klausdorfer Str. 28-36
D-24223
Schwentinental
GERMANY
TEL: 0049430 782950
FAX: 0049430 78295-14
e-mail: info@e-nema.de
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
BIO-INSECTA I.K.E.
1ο χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδόκηπου
63080
Νέα Σύλλατα

Επιστροφή στην σελίδα ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ