Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

PULSAR 4 SL

Imazamox 4%

Πυκνό Διάλυμα (SL) / Βοηθητικές ουσίες: 96%


Οδηγίες εφαρμογής για ΡΥΖΙ Ποικιλίες Clearfield:

Δόσεις σκευάσματος

Φάλαρη (Phalaris sp.)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Μουχρίτσες (Echinochloa sp.)
Άγριο Ρύζι (Oryza sp.)
Πάνικο (Panicum dichotomiflorum)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Γλυστρίδα (Αντράκλα) (Portulaca oleracea)
Ετερανθέρα (Heteranthera reniformis)
Πεντανεύρο Νερού (Alisma plantago-aquatica)
Σκίρπος (Scirpus sp.)
Κύπερη (Cyperus sp.)
Βούτομο (Butomus umbellatus)
2*87.5 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Κυπερώδη, Πλατύφυλλα Ετήσια, Υδροχαρή,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
2 διαδοχικές εφαρμογές στην προτεινόμενη δόση: πρώτη εφαρμογή όταν το ρύζι είναι στο στάδιο των 3-4 φύλλων, αφού έχουν αδειάσει τα τηγάνια. Το νερό επανέρχεται στα τηγάνια 3-4 ημέρες μετά την εφαρμογή. Δεύτερη εφαρμογή (21) ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή, αφού έχουν αδειάσει τα τηγάνια. Το νερό επανέρχεται στα τηγάνια 4 ημέρες μετά την εφαρμογή. Μέγιστη ετήσια δόση Pulsar 4 SL είναι 175 κ.εκ./στρ. Προσθέτουμε 100 κ.εκ. DASH HC (To Dash HC είναι επιφανειοδραστικό σκεύασμα το οποίo μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του Pulsar 4 SL.)
Μέθοδος εφαρμογής:
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Ζιζανιοκτόνο Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό, ζιζανιοκτόνο με δράση από το φύλλωμα και το έδαφος για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στη μηδική, το ρύζι και τον ηλίανθο. Το imazamox (ομάδα ιμιδαζολινονών) αναστέλλει τη δράση της συνθάσης του ακετογαλακτικού (ALS).
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.
To Dash HC είναι επιφανειοδραστικό σκεύασμα το οποίo μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του Pulsar 4 SL.
Να αποφεύγεται η χρήσης του σε ελαφρά εδάφη (αμμώδη, οργανική ουσία <2%, υψηλό υδροφόρο ορίζοντα), σε χαμηλές θερμοκρασίες και εντατικά αρδευόμενες καλλιέργειες.

Στην καλλιέργεια του ρυζιού, στις 2 εφαρμογές των 87.5 κ. εκ. Pulsar/στρέμμα το χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο εφαρμογών να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 21 ημερών.
Στον αγρό που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο, μπορούν να σπαρθούν την ίδια καλλιεργητική περίοδο, φασόλια, μπιζέλια ή σόγια, μετά από βαθιά άροση. Να μην σπέρνονται α) Σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, ρεβίθια, ηλίανθος ή καπνός πριν περάσουν 4 μήνες, β) Καλαμπόκι, βαμβάκι, πατάτα ή ρύζι πριν περάσουν 9 μήνες, γ) Ζαχαρότευτλα ή ελαιοκράμβη πριν περάσουν 12 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου
Συνθήκες εφαρμογής: To Dash HC είναι επιφανειοδραστικό σκεύασμα το οποίo μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του Pulsar 4 SL. Να αποφεύγεται η χρήσης του σε ελαφρά εδάφη (αμμώδη, οργανική ουσία <2%, υψηλό υδροφόρο ορίζοντα), σε χαμηλές θερμοκρασίες και εντατικά αρδευόμενες καλλιέργειες. Στην καλλιέργεια του ρυζιού, στις 2 εφαρμογές των 87.5 κ. εκ. Pulsar/στρέμμα το χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο εφαρμογών να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 21 ημερών. Στον αγρό που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο, μπορούν να σπαρθούν την ίδια καλλιεργητική περίοδο, φασόλια, μπιζέλια ή σόγια, μετά από βαθιά άροση. Να μην σπέρνονται α) Σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, ρεβίθια, ηλίανθος ή καπνός πριν περάσουν 4 μήνες, β) Καλαμπόκι, βαμβάκι, πατάτα ή ρύζι πριν περάσουν 9 μήνες, γ) Ζαχαρότευτλα ή ελαιοκράμβη πριν περάσουν 12 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Imazamox (άθροισμα από imazamox και άλατα, εκφραζόμενο σαν imazamox)0.05 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
Λήξη έγκρισης: 31/07/2018

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS08+GHS09