Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

VELUM PRIME

fluopyram 40%

Συμπ. Αιώρημα (SC) / Βοηθητικές ουσίες: 64.08%


Οδηγίες εφαρμογής για ΚΑΠΝΟΣ:

Δόσεις σκευάσματος

Νηματώδεις (Heterodera sp.)
Νηματώδεις (Meloidogyne sp)
62.5 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Νηματώδεις,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
- Εφαρμογή 0-3 ημέρες πριν τη μεταφύτευση με ψεκασμό του εδάφους και ενσωμάτωση σε βάθος 5-10 εκ. - Εφαρμογή με το σύστημα της άρδευσης 1-3 ημέρες μετά τη μεταφύτευση
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 0
Μη εφαρμόσιμο
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Το Velum Prime περιέχει τη νέα δραστική ουσία fluopyram και καταπολεμά τους νηματώδεις και το ωίδιο σε ευρύ φάσμα θερμοκηπιακών καλλιεργειών όπως τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, αγγούρι, κολοκύθι, κολοκύθα, πεπόνι και καρπούζι, αλλά και υπαίθριων καλλιεργειών όπως τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, αγγούρι, αγγουράκι, κολοκύθι, κολοκύθα, πεπόνι, καρπούζι, καρότο, μπανάνα, καπνό και πατάτα. Το fluopyram παρουσιάζει έντονη δράση εναντίον των ενηλίκων των νηματωδών. Επιπλέον προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη των αβγών τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και περιορίζει την εκκόλαψή τους. Σε βιοχημικό επίπεδο παρουσιάζει ένα νέο τρόπο δράσης καθώς παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του Succinate Quinone Reductase (σύμπλοκο II- παρεμποδιστής SQR). Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται περίπου 30 λεπτά μετά την εφαρμογή καθώς οι νηματώδεις αρχίζουν να κινούνται πιο αργά ενώ μετά από 1-2 ώρες τελικά παραλύουν εντελώς. Επιπλέον, το fluopyram έχει μυκητοκτόνο δράση και παρουσιάζει διεισδυτική δράση, διελασματική κίνηση καθώς και ακροπέταλη κίνηση μέσω των αγγείων του ξύλου. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του Succinate DeHydrogenase (σύμπλοκο II – παρεμποδιστής SDH). Το fluopyram δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση και την ανάπτυξη των σπορίων καθώς και την ανάπτυξη του μυκηλίου. Η δράση του fluopyram εναντίον των μυκήτων έχει διάρκεια από 30 έως 60 ημέρες.
Τρόπος Εφαρμογής: Εφαρμογή στο έδαφος μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης ή με ψεκασμό του εδάφους και ενσωμάτωση.
1.Ο ανωτέρω αναφερόμενος όγκος νερού αφορά μόνο στην εφαρμογή του Velum Prime και όχι στο όγκο νερού πριν ή μετά την εφαρμογή του.

2.Η χαμηλή δόση να χρησιμοποιείται μόνο σε συνθήκες χαμηλής ή μέτριας προσβολής από τους νηματώδεις.
3.Μην εφαρμόζετε το Velum Prime σε σπορεία.
4.Όταν εφαρμόζετε το Velum Prime στη μέγιστη δόση 2 φορές το έτος στο ίδιο χωράφι, μην χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα που περιέχουν fluopyram, έτσι ώστε η συνολική ποσότητα fluopyram ανά έτος στο ίδιο χωράφι να μην υπερβαίνει τα 50 γρ. /στρέμμα.
5.Δεν συστήνεται η εφαρμογή του Velum Prime μόνο για το ωίδιο όταν δεν υπάρχει προσβολή της καλλιέργειας από νηματώδεις.
Η δράση του fluopyram εναντίον των μυκήτων έχει διάρκεια από 30 έως 60 ημέρες. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στο πρόγραμμα ψεκασμών για το ωίδιο να εφαρμόζονται προληπτικά, σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης, για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, συστήνεται ο πρώτος ψεκασμός μετά την εφαρμογή με το Velum Prime να γίνεται με σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Ο ανωτέρω αναφερόμενος όγκος νερού αφορά μόνο στην εφαρμογή του Velum Prime και όχι στο όγκο νερού πριν ή μετά την εφαρμογή του. 2.Η χαμηλή δόση να χρησιμοποιείται μόνο σε συνθήκες χαμηλής ή μέτριας προσβολής από τους νηματώδεις. 3.Μην εφαρμόζετε το Velum Prime σε σπορεία. 4.Όταν εφαρμόζετε το Velum Prime στη μέγιστη δόση 2 φορές το έτος στο ίδιο χωράφι, μην χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα που περιέχουν fluopyram, έτσι ώστε η συνολική ποσότητα fluopyram ανά έτος στο ίδιο χωράφι να μην υπερβαίνει τα 50 γρ. /στρέμμα. 5.Δεν συστήνεται η εφαρμογή του Velum Prime μόνο για το ωίδιο όταν δεν υπάρχει προσβολή της καλλιέργειας από νηματώδεις. Η δράση του fluopyram εναντίον των μυκήτων έχει διάρκεια από 30 έως 60 ημέρες. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στο πρόγραμμα ψεκασμών για το ωίδιο να εφαρμόζονται προληπτικά, σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης, για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, συστήνεται ο πρώτος ψεκασμός μετά την εφαρμογή με το Velum Prime να γίνεται με σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 31/01/2025
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)
Παρασκευάζεται από την:
Bayer S.A.S. - Division Crop Science (Lyon)
16, rue Jean-Marie Leclair CS 90106
F-69266
Lyon Cedex 09
FRANCE
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, ΜΑΡΟΥΣΙ
15125
ΑΘΗΝΑ
TEL: 210 6166000
FAX: 210 6109100
e-mail: aikaterini.achimastou@bayer.com