Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

SELECT 12 EC

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 86%


Οδηγίες εφαρμογής για ΚΥΔΩΝΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Αγριοκρίθαρο (Hordeum murinum)
Σετάρια (Setaria sp.)
200 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αγρόπυρο (Agropyron repens)
Αγριάδα (Cynodon dactylon)
Πολυετής Ήρα (Lolium perenne)
Βέλιουρας (Sorghum halepense)
400 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 50 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Ψεκασμός σε λωρίδες από το στάδιο του ληθάργου των οφθαλμών έως την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 00-85) και πάντα μεταξύ των μηνών Μαρτίου έως Οκτωβρίου
Στάδια BBCH:
0: Λήθαργος: Χειμερινά μπουμπούκια
85: Προχωρημένη ωρίμανση: αύξηση της έντασης του ανά ποικιλία χρώματος
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, με διασυστηματική δράση, για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου Α).
Μέθοδος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος ή μεταξύ των γραμμών με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους, μπεκ τύπου σκούπας, πίεση 2-3 atm, με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα και υπό συνεχή ανάδευση.
1. Η υγρασία και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του.
2. Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης των ζιζανίων. Οι μεγάλες δοσολογίες εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης και οι χαμηλές στο μικρότερο στάδιο ανάπτυξης.
3. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές
επιπτώσεις στην καλλιέργεια σκόρδου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος
στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την
αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του επομένως η χρήση του σκευάσματος στην
καλλιέργεια αυτή γίνεται με ευθύνη του χρήστη.
4. Η εφαρμογή του σκευάσματος να πραγματοποιείται όταν τα ετήσιων αγρωστωδών ζιζάνια βρίσκονται
από το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων έως την εμφάνιση του 5ου αδελφού βλαστού (ΒΒCH 12-25)
και τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως πριν την
επιμήκυνση του στελέχους (ΒΒCH 13-29).
5. Στις καλλιέργειες των μηλοειδών και του αμπελιού να γίνεται στοχευμένος ψεκασμός στα ζιζάνια και με κατεύθυνση προς τα κάτω.
6. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα.
Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
7. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αχλαδιάς Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
Συνθήκες εφαρμογής: 1. Η υγρασία και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του. 2. Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης των ζιζανίων. Οι μεγάλες δοσολογίες εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης και οι χαμηλές στο μικρότερο στάδιο ανάπτυξης. 3. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια σκόρδου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του επομένως η χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή γίνεται με ευθύνη του χρήστη. 4. Η εφαρμογή του σκευάσματος να πραγματοποιείται όταν τα ετήσιων αγρωστωδών ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων έως την εμφάνιση του 5ου αδελφού βλαστού (ΒΒCH 12-25) και τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως πριν την επιμήκυνση του στελέχους (ΒΒCH 13-29). 5. Στις καλλιέργειες των μηλοειδών και του αμπελιού να γίνεται στοχευμένος ψεκασμός στα ζιζάνια και με κατεύθυνση προς τα κάτω. 6. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας. 7. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αχλαδιάς Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα


Clethodim:
Δεν συνιστάται ο συνδυασμός του µε άλλα σκευάσματα, εκτός από την προσθήκη λαδιού που πρέπει πάντα να γίνεται.
Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Clethodim (άθροισμα από Sethoxydim και η μέθοδος που περιλαμβάνει προϊόντα αποδόμησης υπολογίζονται, σαν Sethoxydim)0.1 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 31/05/2025
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09
UPL Ελλάς Α.Ε.
Ριζαρείου 16
15233
Χαλάνδρι
TEL: 210 5578777
e-mail: info.hellas@upl-ltd.com