Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

LBG-01F34

Πυκνό Διάλυμα (SL) / Βοηθητικές ουσίες: 48.3%


Οδηγίες εφαρμογής για ΓΚΑΖΑΝΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις και οδηγίες εφαρμογής

Tο περιεχόμενο ειναι ορατό μονο σε συνδρομητές της σελίδας

Για να δείτε την ακριβης δοσολογια, και τρόπο εφαρμογής του LBG-01F34 για χρηση σε ΓΚΑΖΑΝΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ εισέλθετε στο σύστημα
Plant Protection
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο το οποίο ανήκει στην χημική ομάδα των phosphonates. Τα άμεσα αποτελέσματά του βασίζονται στη δραστικότητα του φωσφονικού ιόντος που έχει μυκητοκτόνο δράση, περιορίζοντας την ανάπτυξη των παθογόνων επηρεάζοντας άμεσα βασικά ένζυμα. Επίσης σημαντικός είναι ο έμμεσος τρόπος δράσης, η αναστολή του πολλαπλασιασμού των παθογόνων μυκήτων με την επαγωγή της παραγωγής φυτοαλεξινών, οι οποίες ευθύνονται για τις φυσικές αντιδράσεις αντίστασης του φυτού (ISR).
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασµοί καλύψεως της φυλλικής ε̟ιφάνειας µέχρις απορροής.
1.Συνιστάται ο συνδυασμός του LBG-01F34 με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα επαφής δραστικής ουσίας mancozeb, folpet για να επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία των φυτών και ειδικά με τα την άνθηση ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας . Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται να γίνεται χρήση της ελάχιστης δόσης (0,3L/στρέμμα) με μεσοδιάστημα 12-14 ημερών, ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
2.Σε περίπτωση ανάμειξης να ακολουθείτε ο μακρύτερος χρόνος επέμβασης πριν την συγκομιδή και να τηρούνται οι πιο αυστηρές συστάσεις προφύλαξης που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.
3.Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων.
4.Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις ήσσονος σημασίας στο σπανάκι, στη μελιτζάνα, στα βατόμουρα, στα μύρτιλλα, στα σμέουρα, στα φραγκοστάφυλα και στα ανθοκομικά φυτά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του, επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.
5.Δεδομένου ότι στα καλλωπιστικά φυτά υπάρχουν πολλές ποικιλίες με διαφορετικά επίπεδα
ευαισθησίας, συνιστάται πριν από τη χρήση να διεξαχθούν δοκιμαστικές εφαρμογές σε μικρό αριθμό φυτών.
6.Οι αναφερόμενες δόσεις έχουν υπολογιστεί σε potassium phosphonates.
Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα εάν στην καλλιέργεια έχει γίνει χρήση ελαιούχου σκευάσματος διότι παρεμποδίζει την εισχώρησή του σκευάσματος στο φυτό.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Mπορεί να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος καλά αεριζόμενο.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Συνιστάται ο συνδυασμός του LBG-01F34 με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα επαφής δραστικής ουσίας mancozeb, folpet για να επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία των φυτών και ειδικά με τα την άνθηση ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας . Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται να γίνεται χρήση της ελάχιστης δόσης (0,3L/στρέμμα) με μεσοδιάστημα 12-14 ημερών, ανάλογα με την ένταση της προσβολής. 2.Σε περίπτωση ανάμειξης να ακολουθείτε ο μακρύτερος χρόνος επέμβασης πριν την συγκομιδή και να τηρούνται οι πιο αυστηρές συστάσεις προφύλαξης που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων. 3.Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. 4.Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις ήσσονος σημασίας στο σπανάκι, στη μελιτζάνα, στα βατόμουρα, στα μύρτιλλα, στα σμέουρα, στα φραγκοστάφυλα και στα ανθοκομικά φυτά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του, επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη. 5.Δεδομένου ότι στα καλλωπιστικά φυτά υπάρχουν πολλές ποικιλίες με διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας, συνιστάται πριν από τη χρήση να διεξαχθούν δοκιμαστικές εφαρμογές σε μικρό αριθμό φυτών. 6.Οι αναφερόμενες δόσεις έχουν υπολογιστεί σε potassium phosphonates. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα εάν στην καλλιέργεια έχει γίνει χρήση ελαιούχου σκευάσματος διότι παρεμποδίζει την εισχώρησή του σκευάσματος στο φυτό. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Mπορεί να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος καλά αεριζόμενο.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/01/2027